webinar register page

Tverrgående ordninger i Kulturrådet
Tekstallianse, Brak, STAR, Proscen, RAS, Visp, Rogaland Kunstsenter og Elefant inviterer til webinar med Kulturrådet om tverrgående ordninger for kulturaktører på Vestlandet.

Utvalgsleder og nestleder i rådet Maria Utsi vil sammen med en eller flere rådgivere i administrasjonen (TBA) presentere tilskuddsordningene som behandles av utvalg for tverrgående ordninger og svare på spørsmål fra deltakerne.

De aktuelle ordningene er Tverrfaglige tiltak (frist 2. mars), Gjesteoppholdsstøtte (frist 2. mars), Aspirantordningen (frist 2. juni) og ARENA (frist 2. juni).

Feb 9, 2021 02:00 PM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Inga Moen Danielsen.