webinar register page

Webinar banner
Business Academy Aarhus - praktické štúdium v Dánsku
Nebojíš sa vyhrnúť si rukávy a aplikovať teoretické poznatky v praxi? To je dobré, pretože Business Academy Aarhus ponúka veľmi praktické študijné programy orientované na biznis, IT či prírodné vedy.

Nov 21, 2020 03:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Cambridge Study.