webinar register page

Webinar banner
Is Horticulture part of the deal? / Ydy garddwriaeth yn rhan o’r fargen?
Wales Peas Please Veg Summit / Cynhadledd Lysiau Pys Plîs Cymru

With only ¼ portion of veg grown per person per day in Wales; with a public health and climate and nature emergency, and with significant investment planned for Wales over the next 10-15 years through Growth Deals, City Deals and UK funding mechanisms, Food Sense Wales will be asking a panel of experts, including our Peas Please pledgers, to debate whether horticulture should be part of “the deal”.
//
Gyda dim ond ¼ o ddogn o lysiau yn cael ei dyfu fesul person y dydd yng Nghymru; gydag argyfwng iechyd cyhoeddus, a hinsawdd a natur, a chyda buddsoddiad sylweddol wedi'i gynllunio ar gyfer Cymru dros y 10-15 mlynedd nesaf trwy Fargeinion Twf, Bargeinion Dinas a mecanweithiau cyllido'r DU, bydd Synnwyr Bwyd Cymru yn gofyn i banel o arbenigwyr, gan gynnwys addunedwyr Pys Plîs, i drafod a ddylai garddwriaeth fod yn rhan o'r “fargen”.

Jun 18, 2021 10:30 AM in London

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Food Sense Wales.