webinar register page

Webinar banner
MOKRADŁA A ZANIECZYSZCZENIA ROLNICZE #2
Drugi z cyklu webinar dotyczący ograniczenia spływu zanieczyszczeń z terenów rolniczych poprzez wykorzystanie rozwiązań opartych o naturalne metody, jakimi są m.in. strefy buforowe.

Jan 31, 2023 10:30 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .