webinar register page

Webinar banner
Конструиране, симулации и производство с Autodesk Fusion 360
В програмата сa включени следните демонстрации:
1. Запознаване с възможностите на Autodesk Fusion 360
2. Моделиране на свободни форми и параметрични детайли - CAD
3. Якостни симулации и Генеративен дизайн - CAE
4. Maшиннa обработка – CAM

Jun 26, 2020 03:00 PM in Sofia

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: CAD Point.