webinar register page

Webinar banner
הזיהום והנחל: כיצד ניתן לשפר את איכות מי הנחלים?
מפגש שני בסדרת המפגשים המקוונים בנושא נחלים.

בתוכנית:

* נחל אשלים: שלוש שנים אחרי | ד"ר אסף צוער, אקולוג מחוז דרום, רשות הטבע והגנים
* ראייה הוליסטית של איכות מים באגני נחלים | ד"ר דנה מילשטיין, אקולוגית בתי גידול מימיים, רשות הטבע והגנים
* מה ניתן ללמוד מאירועי זיהום בירקון? | יונתן רז, אקולוג רשות נחל הירקון

* רב-שיח בהנחיית העיתונאית נטע אחיטוב ("הארץ"), בהשתתפות:
דני גרינוולד – סמנכ"ל אסדרה, רשות המים
אלון זס"ק – סמנכ"ל משאבי טבע, המשרד להגנת הסביבה
ד"ר גלית שאול – ראש המועצה האזורית עמק חפר
עו"ד דנה טבצ'ניק - מנהלת תחום נחלים, החברה להגנת הטבע

* "זורמים" | הקרנת פרק קצר מסדרת הטלוויזיה המצליחה

Jul 6, 2020 03:00 PM in Jerusalem

* Required information
Loading