webinar register page

www.ericlaminc.ca
BẢO LÃNH ĐỊNH CƯ CANADA THEO FAMILY CLASS - by Eric Lam Immigration Consulting Inc.
Các nội dung chính:
- Ngoài Cha Mẹ, Ông Bà, Vợ/ Chồng/ Partner, bạn còn có thể bảo lãnh ai?
- Những ai không có tư cách bảo lãnh?
- Những sai lầm nguy hiểm trong hồ sơ
- Các bước xét hồ sơ và các yếu tố làm chậm hồ sơ
- …

Những người trình bày/trả lời câu hỏi:
- Eric Lam, RCIC, Admin Facebook group “Định cư Canada diện vợ chồng”
- Elise Dang, Notary Public, Moderator Facebook group “Định cư Canada diện vợ chồng”
- Seb Inh, Admin Facebook group “Định cư Canada diện vợ chồng”

Ngày thứ Bảy 18 tháng 9 năm 2021
8:30AM giờ Vancouver (PDT) – 11:30AM giờ Toronto (EDT) – 10:30PM giờ Việt Nam

Sep 18, 2021 08:30 AM in Vancouver

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Eric Lam Immigration Consulting Inc..