webinar register page

Čo je nové v STN 73 4301 – Bytové budovy
Pripravili sme pre vás webinár, na tému zmien slovenskej technickej normy STN 73 4301 Bytové budovy (predtým STN 73 4301/Z1 Budovy na bývanie), platnými od 1.februára 2021.

Mar 3, 2021 03:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Komora Architektov.