webinar register page

Webinar banner
Sanseintegration - kort fortalt
Motorisk og psykisk uro, koncentrationsbesvær og søvnforstyrrelser – symptomerne kan være mange. Årsagen kan være vanskeligheder med at sortere og bearbejde sanseindtryk fra omgivelserne og egen krop.

Med målrettet sansestimulation, vil mange mennesker kunne forbedre deres evne til at deltage i hverdagens aktiviteter og opleve en forbedret trivsel.

På webinaret vil ergo- og fysioterapeuter fra Protac fortælle om, hvordan man ved hjælp af sanseintegration kan hjælpe børn, voksne og ældre til en bedre hverdag samt afhjælpe evt. uhensigtsmæssig adfærd. Webinaret er tiltænkt sundhedsfagligt personale og indeholder både en faglig gennemgang af teorien om sanseintegration og mange praksisnære eksempler.

Det er gratis at deltage, og webinaret varer ca. 45 minutter.

May 4, 2021 10:30 AM in Copenhagen

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Rikke Haarup.