webinar register page

Webinar banner
Bizfly Expert Talk #17: Quy trình tự động hoá Email Marketing để tăng tỷ lệ chốt đơn, upsell, cross sell
Sự kiện Bizfly Expert Talk #17 "Quy trình tự động hoá Email Marketing để tăng tỷ lệ chốt đơn, upsell, cross sell" sẽ mang đến cho các doanh nghiệp lớn cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ cách thức để xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng qua Email Marketing tự động để có thể chốt deal, upsell, cross sell nhanh chóng với chi phí rất nhỏ

Nov 24, 2021 10:00 AM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .