webinar register page

Webinar banner
Środki ochrony indywidualnej i wyroby medyczne w dobie pandemii Covid-19
Pozyskanie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie środków ochrony indywidualnej i wyrobów medycznych ochronnych w celu nabycia umiejętności oceny ofert składanych przez dostawców na zakup sprzętów ochronnych zabezpieczających przed SARS Cov-2.

May 13, 2020 06:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Śląska Izba Aptekarska.