webinar register page

Webinar banner
Làm sao cải thiện trải nghiệm người dùng trong chuyển đổi số với New Relic?
Bạn có đang gặp bất kỳ thách thức nào sau đây ?

- Có quá nhiều công cụ giám sát và cần phải hợp nhất chúng
- Làm thế nào để tìm hiểu trải nghiệm của người dùng đối với các ứng dụng doanh nghiệp
- Làm thế nào để hạn chế lỗi khi người dùng trải nghiệm sản phẩm
- Làm sao để chủ động giám sát các dịch vụ của mình và đảm bảo chúng vẫn đang chạy
- Nhu cầu cần cải thiện trải nghiệm của khách hàng trên thiết bị di động.

Nếu như bạn đang tìm kiếm câu trả lời cho các vấn đề trên. Đừng bỏ qua cơ hội tham gia hội thảo trực tuyến với chúng tôi. Để tìm hiểu cách New Relic One có thể giúp bạn giải quyết những thách thức này. Sau bản demo, chúng tôi đảm bảo bạn sẽ cảm thấy tự tin khi tận dụng New Relic One để cải thiện trải nghiệm khách hàng kỹ thuật số của mình.


Nội dung chương trình:

10:00 - 10:05 Mở đầu và giới thiệu
10:05 - 10:15 Tận dụng AWS Marketplace & quyền truy cập vào các giải pháp ISV sáng tạo tích hợp với các giải pháp và công nghệ AWS
10: 15 - 10:30 Làm thế nào để cải thiện trải nghiệm khách hàng kỹ thuật số với New Relic?
10:30 - 10:50 Làm thế nào để tận dụng nền tảng cho doanh nghiệp của mình (Demo tổng quan)?
10:50: 11:00 Mục Hỏi đáp


Ngôn ngữ: Tiếng Việt / Tiếng Anh

Thời gian: Ngày 29 tháng 10 năm 2021 10:00 AM Việt Nam

Oct 29, 2021 10:00 AM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: samira kabbour.