webinar register page

Svenska konsumenters beteende, attityder och förväntningar på varumärken i coronatider
Covid-19 Barometer är en unik, globalt omfattande, studie om hur COVID-19 påverkar konsumenternas beteende, attityder och förväntningar på varumärken. Studien bygger på interjuver med 30 000 personer i över 50 länder runt om i världen.

Studien visar bl.a. att svenskarna är betydligt mindre rädda för coronaviruset och dess konsekvenser jämfört med människor i andra länder. En av tio svenskar känner stark oro eller rädsla, jämfört med fyra av tio i andra länder

Välkommen på ett webinar på tisdag 28 april 2020, kl. 14.00 - 15.00 och ta reda på det.

I webinaret presenterar vi de första svenska resultaten från studien.

Du kommer bland annat att få reda på:
– Nivå av oro och påverkan på det dagliga livet.
– Hur konsumtionen ser ut nu.
– Vad svenska konsumenter tror kommer att hända med sin konsumtion i framtiden.
- Vilka kategorier kommer att öka och vilka kommer att minska.
– Hur konsumtionen av mediekanaler har förändrats sedan krisen började.
– Hur är synen på reklam. Är det ok att annonsera nu och i så fall hur.
– Vilket ansvar ser allmänheten att företag ska ta.


Webinariet är kostnadsfritt.

01:12:00

* Required information
Loading