webinar register page

Webinar banner
ADHD – Vad har vi lärt oss om ADHD utifrån epidemiologiska data?
Välkommen till ett webinar som fokuserar på vad våra register lärt oss om ADHD kring samsjuklighet, behandlingseffekter med mera. Föreläsare professor Henrik Larsson, Karolinska Institutet och Örebro Universitet

Feb 9, 2022 12:00 PM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading