webinar register page

Orzekanie kar zastępczych na etapie postępowania wykonawczego
SSR Marta Kożuchowska-Warywoda

Punkty za udział w szkoleniu będą wprowadzone do systemu w terminie 7 dni od daty szkolenia.

Apr 5, 2022 06:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: KDZ ORA.