webinar register page

Webinar banner
Múineadh na Gaeilge sa tSraith Shóisearach le Tomás Ó Madagáin - an 25ú de mhí Dheireadh Fómhair 2022 @ 18:00
Dáta: ar an Máirt, an 25ú de mhí Dheireadh Fómhair
TIME: 18.00 - 19.00

Tabharfaidh Tomás Ó Madagáin ceardlann ar mhúineadh na Gaeilge sa tSraith Shóisearach. Beidh an cheardlann seo ar líne amháin agus beidh sé ar siúl idir 18.00 agus 19.00 ar an Máirt, an 25ú de mhí Dheireadh Fómhair 2022.

Sa cheardlann:
·Pléifear an scrúdú agus conas daltaí na Sraithe Sóisearaí a ullmhú don scrúdú.
·Léireofar ceisteanna agus freagraí samplacha ar an litríocht.
·Labhrófar maidir leis an úrscéal sa tSraith Shóisearach agus conas an t-úrscéal a mhúineadh ar bhealach atá spraíúil sa rang.
·Ar an tráthnóna imreoidh na rannpháirtithe cluiche amháin trí Quizlet beo mar chuid den cheardlann. Gheobhaidh buaiteoirí an chluiche seo dearbhán do chách.

Múineann Tomás Ó Madagáin Gaeilge agus Gnó in Ardscoil Mhuire, Corrbhaile, Luimneach. Is Scrúdaitheoir Béil é a bhfuil taithí na mblianta aige le Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Scríobh sé dá leabhar do Gill Education: Foghlaim agus Cleachtadh, leabhar gramadaí do dhaltaí meánscoile, agus Bua na Teanga,leabhar do bhéaltriail.

Disclaimer:
Please note that no recordings will be shared with participants. Slides will be shared if the presenter is agreeable to this. Please only register for our webinars if you have an internet download speed greater than 6MB. Speed test your internet prior to registering. If you lose your internet connection during the webinar this doesn’t warrant a refund (if applicable). Do not share your join link as you will be unable to join if you do so. You can cancel your registration and get a full refund up to the start of the webinar (if applicable). Once the webinar has commenced there are strictly no refunds. The cancellation button is at the bottom of your confirmation email.
GDPR: By signing up for this Webinar I consent for my data to be stored and shared with other relevant Education Support Centres for the purpose of recording registration/attendance and follow-up communication relating to this webinar.

Oct 25, 2022 06:00 PM in Dublin

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Clare Education Centre.