webinar register page

Logistika u međunarodnoj trgovini danas
Pridružite nam se da saznate kako da smanjite rizike u međunarodnom poslovanju uz korišćenje usluga stručnjaka iz oblasti špedicije i logistike, kao i koji su to novi uslovi isporuke robe prema Incoterms 2020. Ove teme su dodatno dobile na značaju zbog uticaja pandemije KOVID 19 na prekogranični tranzit roba.
Spremni smo da odgovorimo na Vaša pitanja i damo preporuke kako da rešite neke od izazova sa kojima se svakodnevno suočavate prilikom uvoza ili izvoza roba bitnih za vaše poslovanje.
Panelisti:
- Vukan Vujačić, savetnik u “Proteamu”
- Slavoljub Jevtić, predsednik Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata “Transport i logistika”
- Nebojša Milićević, koordinator Trade Ready u Srbiji, moderator i panelista

Panel organizujemo u okviru EBRD Trade Ready inicijative: https://www.ebrd.com/tradeready
Trade Ready tim u Srbiji

Feb 23, 2021 02:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Dragana Roter.