webinar register page

Webinar banner
Şirketlerin Finansmana Erişiminde Sermaye Piyasası Araçlarının Rolü Semineri
“Şirketlerin Finansmana Erişiminde Sermaye Piyasası Araçlarının Rolü”
1 Mart 2021, Pazartesi | 14.00-16.00
Program 14.00 - 14.10 Açılış Konuşmaları
-Sn. Tevfik ERASLAN, TSPB Yönetim Kurulu Başkanı
-Sn. Ümit LEBLEBİCİ, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi

14.10 - 15.20 Panel
Moderatör: Sn. Poyraz KOĞACIOĞLU, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı Yönetici Direktörü
-“Şirket Satın Alma ve Birleşme”
Sn. Zeynep KOÇAK, ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Direktörü
-“Halka Açılma”
Sn. Serkan SAYAR, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü
-“Halka Açılma ve Kotasyon”
Sn. Yahya SAYMAN, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Direktörlüğü Başvuru Değerlendirme Kotasyon Yöneticisi
-“Borçlanma Araçlarının İhracı”
Sn. Özlem GÜLÇİÇEK, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Müdürü
15.20 - 15.30 Ara
15.30 - 15.50 “Uluslararası Piyasalardaki Son Gelişmeler”
Sn. Erol GÜRCAN, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Ekonomist
15.50 - 16.00 Soru & Cevap

Mar 1, 2021 02:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: DEİK- DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU.