webinar register page

Webinar banner
Webinarserien Digital hjemmeoppfølging - Pasientsentrerte helsetjenester
Velkommen til webinar med tema: Pasientsentrerte helsetjenester

Presentasjon ved Monika Dalbakk, enhetsleder for pasientsentrerte helsetjenesteteam ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Du må gjerne stille spørsmål under selve webinaret via Q&A-knappen.

Opptak av tidligere webinarer kan ses på: https://ehealthresearch.no/digital-hjemmeoppfolging/webinarer

Følg våre nyheter: https://ehealthresearch.no/digital-hjemmeoppfolging

Vel møtt!
Eirin Rødseth, Nasjonalt senter for e-helseforskning
Hilde Sørli, Sunnaas sykehus
Santiago Martinez, Universitetet i Agder
Tone Bye, Livsglede for eldre
Henriette Nybakke, Nasjonalt senter for e-helseforskning
Siri Bjørvig, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Dec 3, 2021 08:15 AM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: E-Health Research.