webinar register page

Webinar banner
Автоматизиране проектирането на машини и изделия. Оптимизиране и дигитална симулация с новите програмни инструменти 2022 на Аутодеск
- Машиностроенето – тенденции и насоки през 2021. Възможности за вас и вашата фирма
- Нови начини на конструиране с Autodesk Inventor 2022. Демонстрация
- Проверка, симулация и оптимизация на Вашия дигитален прототип с Inventor Nastran 2022
- Възможности и предимства при обработване на детайли с Autodesk Inventor CAM 2022
- Въпроси и отговори

Jun 22, 2021 03:00 PM in Sofia

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: CAD Point.