webinar register page

Adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, wynikający z art. 37c ustawy Prawo o adwokaturze
Adw. Stefan Jaworski

Punkty za udział w szkoleniu będą wprowadzone do systemu w terminie 7 dni od daty szkolenia.

May 9, 2022 06:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: KDZ ORA.