webinar register page

Implementeren een kwestie van doen?
Janneke de Groot, zorgvernieuwer en oprichter Amplitudo, gaat in dit webinar in op het implementeren van eHealth. Zij bespreekt onderwerpen zoals:
* Welke stappen zijn nodig?
* Hoe krijg ik andere partijen mee?
* Hoe stuur ik op het resultaat?
Daarnaast is gelegenheid om eigen vragen in te brengen.

Jan 31, 2020 10:00 AM in Amsterdam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Janneke de Groot.