webinar register page

Webinar banner
הפונותיקה- אריאל "כלבתא" תגר, חופר בארכיון הצליל הלאומי: מפגש שלישי
אל המדבר שאנו- מוזיקה מדברית
שירי מסע, מוזיקה בדואית, פנטזיות מדבריות, הקלטות שטח נידחות מהמזרח התיכון ועד לאפריקה.

*** אריאל תגר- מוזיקאי, אספן תקליטים ומקים חברת התקליטים ״פורטונה״

Sep 23, 2020 08:00 PM in Jerusalem

* Required information
Loading