webinar register page

Zelená ekonomika: zdravá města a moderní regiony
Akci pořádá Svaz moderní energetiky za podpory European Climate Foundation. Mediálními partnery akce jsou portály tzb-info.cz, oEnergetice.cz a Obnovitelne.cz. Konference se uskuteční pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha

Před Českem stojí balík příležitostí nabízející impuls k oživení investic do nových projektů obnovitelných zdrojů, využití potenciálu úspor energie a zvýšení odolnosti měst a krajiny vůči změnám klimatu. Debata se zaměří na konkrétní využití prostředků v regionech, které Česko získá v rámci Modernizačního fondu či Fondu obnovy.

Jun 29, 2021 10:00 AM in Prague Bratislava

Webinar logo
* Required information
Loading