webinar register page

Webinar banner
Andrawebinář EPALE: Role MPSV v systému dalšího vzdělávání
Webinář odpoví na řadu otázek týkajících se oblasti dalšího vzdělávání.
Jaká je role MPSV v oblasti dalšího vzdělávání?
Které strategické dokumenty MPSV se vážou k oblasti zaměstnanosti a dalšího vzdělávání?
Jaké projekty MPSV realizuje v oblasti dalšího vzdělávání?
Co je to Práce 4.0 a Vzdělávání 4.0?
Nahradí lidskou práci roboti?
Jak by se měla rozvíjet oblast dalšího vzdělávání v gesci MPSV?

Nov 23, 2021 06:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Tomáš Langer.