webinar register page

Webinar banner
Luova prosessi asiantuntijatyössä
Mitä vaiheita kuuluu asiantuntijan luovaan prosessiin? Miten luova prosessi otetaan huomioon tietotyön arjessa? Webinaarissa pääset syventämään ymmärrystäsi luovan prosessin vaiheista ja vahvistamaan oman työsi suunnittelun sekä itsesi johtamisen taitoja.

Kouluttaja: Tuomas Tirkkonen, tradenomi (ylempi AMK), teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), fasilitaattori / Tupu Creative

May 19, 2020 04:00 PM in Helsinki

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Satu Sahla-Juvankoski.