webinar register page

Preventionsdagen State of the art 2021 - Effekter på folkhälsan av Covid-19 pandemin - utmaningar och möjligheter
Under dagen kommer vi bland annat att få höra om det större perspektivet på tänkbara konsekvenser av pandemins direkta och indirekta verkningar på folkhälsan, betydelsen av socioekonomiska faktorer i vårdmötet och i samhället under en pandemi. Vi kommer även att lyfta pandemins utmaningar i ett transkulturellt samhälle och få ta del av hur man kan skapa en jämlik kommunikation i syfte att stärka individens resurser. Dagen kommer även att innehålla en gruppdiskussion för att sedan med ett panelsamtal. I år är dagen avgiftsfri.
Moderator Anna Kiessling, ordförande kommittén för prevention och folkhälsa

PROGRAM
Inledning – Tobias Alfvén, SLS ordförande hälsar välkommen
Direkta och indirekta konsekvenser av Covid-19 pandemin på folkhälsan – risk för ökade hälsoklyftor? Anna Bessö, avdelningschef, avdelningen för livsvillkor och levnadsvanor Folkhälsomyndigheten
Covid-19 pandemins direkta och indirekta effekter - vad är läkarens och hälso- och sjukvårdens roll? Margareta Kristenson, professor emerita i Socialmedicin, styrelsemedlem i sektionen för Socialmedicin och folkhälsa, SLS
Det goda mötet - hur kan vi främja partnerskapet med patienten när tiden är knapp? Jörgen Herlofson, specialist i psykiatri
Hur har den enskilde patienten påverkats? Åsa Thurfjell, specialist i allmänmedicin
Pandemins utmaningar i ett transkulturellt samhälle, Haibe Hussein
Samordnare hälsokommunikatörer i Region Stockholm
Arbete för hälsosamma levnadsvanor under en pandemi utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer – Vad har ledningen för ansvar? Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen
Formulering av frågor till panelen. Avslutande paneldiskussion
Var: via zoom
När: Den 4 februari 2021 kl. 10.00 -13.00

Varmt välkomna till en spännande dag!

Feb 4, 2021 10:00 AM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Lilian Lindberg.