webinar register page

Webinar banner
Com ajuda l'acupuntura als efectes del teletreball: tensions musculars i emocions
Les persones que fan teletreball poden desenvolupar dolors i tensions musculars, així com un desajust del Shen o emocions, que es pot presentar com ansietat, irritabilitat, depressió o insomni.

Apr 8, 2021 12:00 PM in Madrid

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: COIGirona Infermeres.