Webinar banner
Rekrytera och hantera talanger till ert konsultbolag (Talent Recruit)
Vad?
För att säkerställa att man rekryterar "rätt" är det viktigt att ha en etablerad rekryteringsprocess som enkelt går att följa.
Det bör också vara enkelt att snabbt söka fram vad en kandidat kan.

Cinode hjälper dig att sänka trösklarna för en kandidat att ansöka till ert företag och underlättar samtidigt för era rekryterare att följa er process.

Till vem riktar sig webinariet?
Vi tror att du arbetar med försäljning och rekrytering på ert konsultbolag samt är användare eller funderar på att använda Cinode.

Vad kommer vi att gå igenom?
- Följ en kandidat genom rekryteringsprocessen som ni satt upp i Cinode
- Anställ en kandidat som medarbetare eller underkonsult
- Gör kandidater sökbara för potentiella uppdrag

Apr 3, 2019 10:00 AM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Cinode.