webinar register page

Webinar banner
DEİK EU Talks: Nanoteknolojide Yeni Gelişmeler ve Yakın Gelecekteki Etkileri
Çekya’nın nanoteknoloji ve inovasyon konusunda uluslararası düzeyde sahip olduğu birikim ve tecrübelerin Türk özel sektör, üniversite ve kurumları ile buluşacağı bu webinar kapsamında her iki ülkeden de konularında önde gelen konuşmacılar kendi alanlarındaki son gelişmeleri paylaşacaklar.

Nov 20, 2020 11:00 AM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: DEİK- DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU.