webinar register page

Webinar banner
Programa de clases en liña en materia de asistencia xurídica a mulleres vítimas de violencia de xénero
ORGANIZA: Consello da Avogacía Galega.
DIRIXIDO A: colexiados/as da Avogacía de Galicia interesados/as en violencia de xénero.
PREZO: gratuíto.

DATAS E TEMAS:
- 28/10/22: "Doutrina recente xurisprudencial do Tribunal Supremo". Vicente Magro.
- 3/10/22: "Valoración do risco da vítima". Amparo Echávarri.
- 7/11/22: " Análise da reforma dos delitos contra a liberdade sexual". Vicente Magro.
- 8/11/22: "Guía para a toma de declaración ás vítimas de violencia de xénero". Elisa Campoy.
- 10/11/22: "Suspensión do réxime de visitas". Asunción Álvarez.
- 15/11/22: "LO 10/2022, de 6 de setembro, de garantía integral da liberdade sexual". Elisa Campoy.
- 17/11/22: "Violencia económica". Gema Rial.
- 22/11/22: "Recursos para mulleres que sofren violencia de xénero, un plus para a avogacía". Begoña Riveira.
- 24/11/22: "Mulleres estranxeiras vítimas de violencia de xénero". Paula Lema.
- 29/11/22: Sesión dupla:
16 h.: "A proba preconstituída ou anticipada en vítimas vulnerables trala reforma da Lei 8/2021". Gema Rial
17 h.: "Outra forma de violencia de xénero: Trata de mulleres e nenas con fins de explotación sexual". Begoña Riveira.

Rexistrarse unha vez no programa será suficiente para acceder a todas as conferencias programadas. A asistencia ás mesmas non é obrigatoria.

24 horas antes e unha hora antes de cada conferencia, os inscritos e inscritas recibirán un correo recordatorio cos datos de acceso á webinar.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: CONSELLO AVOGACÍA.