webinar register page

4 Sympozjum Art & Science "Sztuka Powstania Życia"
4th Art & Science "Art of Orgin of Life" "Sztuka Powstania Życia"
Projekt Art & Science ”Sztuka powstania życia” będzie odwoływał się do estetyki fundamentalnych zjawisk biologicznych towarzyszących powstaniu życia we wszechświecie. Dodatkowo w trakcie Sympozjum naukowego przedstawione zostaną także koncepcje filozoficzne odnoszące się do zjawiska powstania życia. Wykładowcami w czasie Sympozjum będą naukowcy z Instytutu Biologii i Biotechnologii oraz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zaprezentują się także pracownicy naukowi z Instytutu Nenckiego PAN z Warszawy, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN z Poznania, SGGW z Warszawy oraz NASA. Wykłady będą odbywać się przez trzy kolejne dni, od 17 listopada do 19 listopada 2020 r.
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Adam Szewczyk.