webinar register page

Industrins reformagenda – Så får industrin fart på tillväxten
Den globala ekonomin genomgår just nu den allvarligaste krisen sedan andra världskriget. Industrin är motorn i svensk ekonomi, samtidigt som man intar en nyckelposition i kilmatomställningen. Men hur får vi fart på tillväxten inom industrin så att omställningen kan bli verklighet?

Välkommen till ett digitalt seminarium onsdagen den 25 november kl. 11.00-12.00 där ledande politiker och näringslivsexperter diskuterar vad som behöver göras för att stärka Sverige som industrination.

Under det digitala seminariet presenteras: Så får industrin fart på tillväxten - Industrins reformagenda med tolv reformområden, som tillsammans kan stärka Sverige som industrination.

Nov 25, 2020 11:00 AM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Industrins reformagenda.