webinar register page

Webinar banner
Konferencja prasowa on-line pt. "Wirusy XXI – dlaczego tak trudno z nimi walczyć? Perspektywa pacjentów i klinicystów w walce z wirusami zapalenia wątroby"
Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby to okazja do dyskusji o nowoczesnych terapiach i wysokich standardach leczenia HCV, które są dostępne dla pacjentów w Polsce.

Kluczem do osiągnięcia celów, wyznaczonych przez WHO, jest edukacja społeczeństwa oraz wypracowanie skutecznych i efektywnych działań w zakresie testowania wirusa HCV.

Ostatnie miesiące pokazały jakie bariery stoją przed pacjentami i lekarzami w rzeczywistości "pokowidowej". Czy można im zaradzić? Na ten temat będziemy rozmawiać w gronie ekspertów oraz przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia i GIS-u.

ZADAWANIE PYTAŃ PODCZAS KONFERENCJI TYLKO ZA POMOCĄ PLATFORMY ZOOM (SESJA Q&A).

Jul 27, 2020 10:00 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Centrum Prasowe PAP.