webinar register page

Webinar banner
Irish Oral Workshop le Tomás Ó Madagáin - 16th Jan, 30th Jan & 27th Feb
DATE: Monday, 16 January, Monday, 30 January & Monday, 27 February 2023
TIME: 6pm to 7pm

16ú de mhí Eanáir (Béaltriail na Gaeilge 1)
Déanfar cur i láthair ar Bhéaltriail na Gaeilge. Ar an oíche clúdófar:
- leagan amach na mBéaltrialacha
- comhairle ar dhaltaí a ullmhú don scrúdú
- An Fáiltiú agus an Fhilíocht
- An Comhrá: mé féin, mo theaghlach agus mo chairde

30ú de mhí Eanáir (Béaltriail na Gaeilge 2)
Rachfar siar ar na rudaí a clúdaíodh sa chéad chur i láthair. Ar an oíche clúdófar príomhthopaicí an chómhraithe don scrúdú.
- Mo cheantar
- Mo scoil
- Mo chaitheamh aimsire
- Saol an dalta i ndiaidh na scoile
- Teicneolaíocht i mo shaol
- Saol an déagóra
- An Ghaeilge agus An Ghaeltacht

27ú de mhí Feabhra (Béaltriail na Gaeilge 3)
Rachfar siar ar na rudaí a clúdaíodh sa chéad chur i láthair agus sa dara cur i láthair. Ar an oíche clúdófar na topaicí breise atá i mbéal an phobail faoi láthair:
- An Breatimeacht
- An Coróinvíreas/An víreascorónach/An phaindéim
- An Timpeallacht/an comhshaol
- An Córas Sláinte
- An Córas Oideachas
- Na Meáin Chumarsáide
- An Turasóireacht
- Coireacht
- Bochtaineacht
- Daoine gan dídean
- An Modh Coinníollach

Na Sraith Pictiúr – cur síos a dhéanamh orthu agus ceisteanna a chur agus a fhreagairt

Tomás Ó Madagáin
Múineann Tomás Ó Madagáin Gaeilge agus Gnó in Ardscoil Mhuire, Corrbhaile, Luimneach. Is Scrúdaitheoir Béil é a bhfuil taithí na mblianta aige le Coimisiún na Scrúduithe Stáite. Scríobh sé dá leabhar do Gill Education, Foghlaim agus Cleachtadh, leabhar gramadaí do dhaltaí meánscoile agus Bua na Teanga, leabhar do bhéaltriail agus do chluastuiscint na hArdteiste.
Feb 27, 2023 06:00 PM
Time shows in
Webinar logo
* Required information
Loading
Disclaimer:
Please note that no recordings will be shared with participants. Slides will be shared if the presenter is agreeable to this. Please only register for our webinars if you have an internet download speed greater than 6MB. Speed test your internet prior to registering. If you lose your internet connection during the webinar this doesn’t warrant a refund (if applicable). Do not share your join link as you will be unable to join if you do so. You can cancel your registration and get a full refund up to the start of the webinar (if applicable). Once the webinar has commenced there are strictly no refunds. The cancellation button is at the bottom of your confirmation email.
GDPR: By signing up for this Webinar I consent for my data to be stored and shared with other relevant Education Support Centres for the purpose of recording registration/attendance and follow-up communication relating to this webinar.