webinar register page

Integrační software IFTER EQU 2
Webinář je vhodný pro projektanty, manažery a další odpovědné strany za návrh, provoz a údržbu systémů.
- hlavní výhody integrační platformy IFTER EQU2,
- licenční politika,
- výkladu je prováděn na reálné aplikaci.

Apr 15, 2021 10:00 AM in Prague Bratislava

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Tomas Metelka.