webinar register page

Webinar banner
Go West? Szanse i wyzwania migracji zarobkowej między Niemcami, Polską i Ukrainą.
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Fundacja im. Friedricha Eberta zapraszają do udziału w debacie online, której temat brzmi „Go West? Szanse i wyzwania migracji zarobkowej między Niemcami, Polską i Ukrainą“.

Długoletnim doświadczeniem Polski jest bycie krajem, z którego emigruje się na zachód w poszukiwaniu lepszego życia. Przykładem takiej destynacji są Niemcy. Jednak w ostatnich latach charakter Polski się zmienia, a niedawno opublikowane statystyki pokazują, że staliśmy się krajem przyjmującym imigrantki i imigrantów. Nie zmienia się jedynie kierunek migracji, nadal poruszamy się zgodnie z zasadą „Go West”.

Podczas dyskusji chcemy przedyskutować te zmiany, a także przyjrzeć się szansom i wyzwaniom związanym z migracją zarobkową pomiędzy Niemcami, Polską i Ukrainą. Chcemy także zastanowić się, czy jako Polska możemy skorzystać z doświadczeń krajów przyjmujących migrantki i migrantów o wiele dłużej i budować warunki jak najbardziej przyjazne dla osób migrujących.

Moderatorką wydarzenia będzie red. Agnieszka Lichnerowicz, dziennikarka radia Tok FM

Zaproszenie do udziału w debacie przyjęły następujące osoby:

- Dr Kamila Schöll-Mazurek, badaczka, trenerka, menedżerka projektów i wykładowczyni w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce, Uniwersytet Europejski Viadrina,

- Dr Olena Babakova, historyczka, dziennikarka, badaczka procesów migracyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, wykładowczyni Akademii Finansów i Biznesu Vistula

- Dr hab. Paweł Kaczmarczyk, badacz, prof. UW, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego

Nov 9, 2021 06:00 PM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: FES Warszawa.