webinar register page

Webinar banner
Kurzy pre učiteľov na Malte s Erasmus financovaním
ETI poskytuje jazykové kurzy a prípravu pre učiteľov. Účasť na programoch ďalšieho profesného rozvoja (CPD) je možné financovať cez program Erasmus alebo jeho nástupcom.

Nov 20, 2020 03:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Cambridge Study.