webinar register page

Webinar banner
4. Byanätsforums webbinarium - Om efteranslutningar
• En diskussion om dels hur man förberett för efteranslutningar, hur man tänker olika när det gäller prissättning, om man ska expandera nätet eller inte.
• Vad händer när fritidshus som tackat nej blir permanentboende i området? Vad är rimligt?
• Exempel från olika föreningar kommer att ges och information från Bredbandsforum och Föreningsjuristen.

Sep 26, 2019 05:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Tommy Nilsson, Byanätsforums kansli.