Webinar banner
4. Byanätsforums webbinarium - Om efteranslutningar
• En diskussion om dels hur man förberett för efteranslutningar, hur man tänker olika när det gäller prissättning, om man ska expandera nätet eller inte. När fritidshus som tackat nej blir permanentboende i området? Vad är rimligt?
• Exempel från olika föreningar kommer att ges och information från Bredbandsforum.

Sep 26, 2019 05:00 PM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading