webinar register page

Webinar banner
Webinarium DZP: Ustawowe prawo odstąpienia na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych
10 września o godzinie 10.00 zapraszamy na pierwszy webinar z cyklu „Odstąpienie od umowy o roboty budowlane”.

Pierwsze spotkanie z cyklu obejmującego problematykę odstąpienia od umowy o roboty budowlane będzie poświęcone prawu odstąpienia realizowanemu na podstawie właściwych przepisów Kodeksu cywilnego (zarówno części ogólnej, jak i szczególnej prawa zobowiązań) oraz Prawa zamówień publicznych. W toku webinarium w szczególności uwzględnimy nowe regulacje zamówieniowe, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r.

W ramach tego spotkania chętnie omówimy następujące zagadnienia:
- ustawowe przesłanki wykonania prawa odstąpienia;
- skutki złożenia oświadczenia o odstąpieniu;
- sposób rozliczenia wykonanych robót.

Zachęcamy do zadawania pytań dot. tematyki webinarium. Prosimy o przesłanie pytań przez formularz rejestracyjny Zoom lub na adres: agnieszka.pakula@dzp.pl

W trakcie webinarium będzie również możliwość zadawania pytań za pomocą czatu.

Udział w webinarium jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Sep 10, 2020 10:00 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: DZP Webinar.