webinar register page

Webinar banner
Lưu ý gì khi chọn ngành khoa học xã hội và nhân văn, luật?
- Thời gian: 19g30 đến 21h00 ngày 21-12 (thứ ba)
- Hình thức: Trực tuyến trên webinar, tuoitre.vn và Fanpage Tư vấn tuyển sinh của Báo Tuổi Trẻ.

Dec 21, 2021 07:30 PM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Ban Tổ Chức.