webinar register page

Dzień II (30.09.2020 r.). KONFERENCJA pt. „Nauczyciel i uczeń on-line. Higiena psychiczna i profilaktyka uzależnień w nowej szkolnej rzeczywistości.”
12.00-12.45 - dr Konrad Ambroziak - Wykład: Lockdown, epidemia i obniżenie nastroju. Jak wspierać młodych?

13.00-13.45 - dr Maciej Dębski – Wykład: Czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób o nią zadbać?

14.00-14.45 - Piotr Paszkowski – Wykład o sposobach zachowania zdrowia uczniów w tym zadbanie o aktywność fizyczną i racjonalne odżywianie - programy: FitKlasa, Zdrowy Uczeń, Kierunek Zdrowie, Gdańsk Jemy Zdrowo

Po każdym wykładzie przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, iż: :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień z siedzibą przy ulicy Kołobrzeskiej 61, 80-397 Gdańsk., adres e-mail: biuro@opz.gdansk.pl, tel. 58 5534311;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy za pomocą - poczty mail: iod@opz.gdansk.pl. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu organizacji konferencji pt. „Nauczyciel i uczeń on-line. Higiena psychiczna i profilaktyka uzależnień w nowej szkolnej rzeczywistości.”
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 25 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w GOPZiPU lub do momentu wycofania zgody.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz do cofnięcia zgody w dowolnym czasie.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zarejestrowania się na konferencję pt. „Nauczyciel i uczeń on-line. Higiena psychiczna i profilaktyka uzależnień w nowej szkolnej rzeczywistości".

Sep 30, 2020 11:30 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień.