webinar register page

Webinar banner
Konferencja prasowa online pt. „PROFIBAZA – cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności (…) – prezentacja platformy oraz podsumowanie realizacji projektu”
ProfiBaza to unikatowy elektroniczny zbiór danych, który po raz pierwszy w Polsce pokaże, jakie działania zdrowia publicznego są podejmowane, czy odpowiadają potrzebom zdrowotnym społeczności lokalnych, ile kosztują i jakie są ich efekty.
Na platformie dla celów naukowych, administracyjnych i komercyjnych udostępnione zostaną informacje dotyczące profilaktyki chorób, promocji zdrowia i sytuacji zdrowotnej ludności w Polsce, zebrane przez NIZP-PZH oraz inne podmioty sektora publicznego.
Udostępniony system danych na temat zdrowia umożliwia podejmowanie racjonalnych
i opartych na dowodach decyzji, wzmocni krajowy system zdrowotny oraz umożliwi lepsze gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi, będącymi w dyspozycji administracji rządowej i samorządowej.

ZADAWANIE PYTAŃ PODCZAS KONFERENCJI TYLKO ZA POMOCĄ PLATFORMY ZOOM (SESJA Q&A).

May 12, 2021 10:00 AM in Warsaw

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register