webinar register page

Webinar banner
Matemàtiques «emocionals» o Matemàtiques «emocionants»?
Es poden reformular les Matemàtiques des d'una perspectiva de gènere? El Ministeri d'Educació dirigit per Pilar Alegria vol donar un «sentit socioemocional» a l'assignatura de Matemàtiques amb la intenció de fomentar el "benestar dels alumnes amb una perspectiva d'igualtat". Però, quines conseqüències educatives se'n deriven?

Oct 13, 2021 06:30 PM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Fundació Episteme.