webinar register page

Webinar banner
Hội thảo trực tuyến "Tranh chấp từ nhiều hợp đồng và vấn đề gộp vụ tranh chấp trong tố tụng trọng tài - Thảo luận về các thực tiễn trong trọng tài tại Singapore và Việt Nam"
Các giao dịch thương mại, trên thực tế, trong nhiều trường hợp, không chỉ được ký kết bởi hai bên và dựa trên một hợp đồng, mà có thể là chuỗi nhiều hợp đồng giữa hai bên hoặc nhiều hợp đồng ký kết giữa nhiều bên, VD như trong quan hệ mua bán hàng hóa theo các hợp đồng khung; các dự án xây dựng; các mô hình cấp tín dụng cho các dự án của ngân hàng. Theo đó, khi có tranh chấp phát sinh trong các quan hệ pháp luật này, việc giải quyết tranh chấp có thể được làm riêng rẽ hoặc gộp chung trong một thủ tục tố tụng duy nhất. Tại trọng tài cũng như ở tố tụng tòa án, việc gộp các tranh chấp từ nhiều hợp đồng nhìn chung được kỳ vọng giúp tiết kiệm thời gian, chi phí do không phải thực hiện nhiều thủ tục tố tụng trọng tài tương tự, hoặc các vấn đề có liên quan mật thiết tới nhau được cùng lúc giải quyết. Thêm vào đó, việc giải quyết gộp cũng giúp Hội đồng Trọng tài có thể bao quát, đánh giá được toàn diện vấn đề tranh chấp, hạn chế rủi ro về tính thiếu nhất quán khi đưa ra các quyết định đối với các vấn đề có bản chất tương tự nhau trong quá trình giải quyết tranh chấp. Tuy vậy, để đi đến quyết định kiện gộp, bên cạnh các lợi ích dễ thấy, có nhiều yếu tố cần được cân nhắc kỹ càng như tính tương thích giữa các hợp đồng có tranh chấp về nội dung và tố tụng; sự đồng thuận của các bên liên quan, v.v. để vẫn bảo đảm tính đúng đắn của một thủ tục tố tụng (principle of due process).

Hội thảo được kỳ vòng sẽ tạo ra không gian thảo luận chuyên môn giữa các luật sư, các cán bộ pháp chế, các chuyên gia về tố tụng trọng tài, nhằm (i) hiểu rõ hơn về các thủ tục liên quan đến vấn đề gộp yêu cầu khởi kiện và gộp vụ tranh chấp tại trọng tài nói trên, (ii) đánh giá được lợi ích và những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình tiến hành đồng thời (iii) được tiếp cận, thảo luận cùng chuyên gia về các mô hình gộp điển hình tại Việt Nam cũng như trên thế giới đối với các tranh chấp trong lĩnh vực mua bán hàng hóa, xây dựng, tín dụng ngân hàng v.v.

Sep 18, 2020 02:00 PM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Vietnam International Arbitration Centre (VIAC).