webinar register page

Webinar banner
Seksualitet, kropp og funksjonsforutsetninger i eldre alder
Hvordan påvirker fysiske og intellektuelle funksjonsforutsetninger seksualiteten i eldre alder (og omvendt)?

En vanlig forestilling personer med ulike funksjonsnedsettelser møter er at de avseksualiseres - liksom gruppen eldre. Hvordan kan en utfordre slike forestillinger? Hvilken konkret tilrettelegging og seksualtekniske hjelpemidler kan bidra til at alle, uavhengig av kroppsfunksjon og intellektuelle forutsetninger, får oppleve nytelse? Dette og mer utforsker vi i webinar 21. mars, sammen med innledere fra RFSU, Høgskolen i Innlandet, Likestillingssenteret og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Programmet:
10-10:50
- Suzann Larsdotter, sexolog RFSU, snakker om aldring, kropp og seksualitet (med utgangspunkti deres brosjyre om dette) (15-20 min).
- Wenche Fjeld, fra Høgskolen i Innlandet, snakker om intellektuelle funksjonsnedsettelser, aldring og seksualitet (15 min).

Pause

11-12:00
- Annette Solberg, Likestillingssenteret, snakker om Veileder for seksualtekniske hjelpemidler (10-15 min).
- Anette Remme, fra FFO, snakker om funksjonshemming og seksualitet og erfaringer fra Sex som funker (10-15-min).
- Samtale og spørsmål

Apr 21, 2021 10:00 AM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: kontor@friosloviken.no.