webinar register page

Webinar banner
Bicicleta, transformació urbana i COVID
En aquest temps de desconfinament i postCOVID-19, la bicicleta és clau per estendre els seus beneficis a les ciutats i per facilitar la mobilitat de totes les persones. L’objectiu d’aquesta sessió és assessorar els ens locals i agents responsables de la gestió de la mobilitat de les ciutats sobre experiències i criteris de disseny i implantació de vies ciclistes urbanes, per tal d’acompanyar-los en aquest procés de nova normalitat i de transformació de les ciutats cap a una mobilitat més activa, segura i sostenible

PROGRAMA
16:00 Presentació i benvinguda a la sessió
Isidre Gavín, secretari d’Infraestructures i Mobilitat
16:05 Experiències europees principals de transformacions urbanes a favor de la bicicleta arran de la pandèmia de la COVID-19 (anglès)
Morten Kabell, co-CEO de l’European Cycist Federation
16:30 El cas particular de la ciutat de Nantes
Damien Garrigue, Nantes Metropole
16:45 Torn obert de preguntes
17:00 Recomanacions per a ens locals de Catalunya
Santi Ribas, subdirector general de Planificació i Tecnologia
17:15 Taula rodona amb tècnics municipals
Moderació: Xavier Flores, director general d’Infraestructures de Mobilitat
Susi Lopez, Ajuntament de Terrassa
Carme Ruiz, Ajuntament de Sant Boi
Joana Rodríguez, Ajuntament de Vic
Belen Calahorro, Ajuntament de València
17:45 Torn obert de preguntes
18:00 Cloenda
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: DGIM TES.