webinar register page

Webinar banner
Webinar: Lone actor radicalisering – Fenomeen beter begrepen, samenleving beter beschermd?
Terreurdaden in het Westen worden steeds vaker door enkelingen gepleegd. Ook België werd al herhaaldelijk opgeschrikt door lone actor aanslagen. Terreur door lone actors lijkt vaak onvoorspelbaar en moeilijk te detecteren: het gebrek aan coördinatie en communicatie met een netwerk maakt het moeilijker om de daders op te sporen en de spontaniteit van de aanslagen verhindert de verijdeling van terreurplannen. Vormt lone actors terrorisme een niet te stoppen dreiging?

Met dit webinar willen we – 15 jaar na de dodelijk raid van Hans Van Themsche - ingaan op het fenomeen in België en onderzoeken hoe de huidige preventieve en repressieve middelen kunnen inspelen op de dreiging van het lone actor geweld.

9:30 Inleiding
Nils Duquet, directeur Vlaams Vredesinstituut

9:35 Lone actor terreur: een overzicht van recent onderzoek naar het fenomeen
Annelies Pauwels, onderzoeker Vlaams Vredesinstituut

9:50 Lone actors in de digitale dimensie: het internet en (zelf)radicalisering
Gert Vercauteren, directeur ad interim OCAD

10:00 Welke rol voor de lokale politie in de detectie van lone actors?
Sertan Icten, coördinator radicalisering lokale politie Wetteren

10:10 Re-integratie van lone actors: een blik op het nieuw Vlaams strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden
Gert Vanherk, Beleidscoördinator hulp- en dienstverlening aan gedetineerden gevangenis Hasselt, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

10:20 Q&A

10:45 Einde

PRAKTISCH
• Maandag 10 mei 2021.
• Start: 9u30 – Duur: +/- 75 min.
• Nederlandstalig webinar via Zoom, vooraf registreren is verplicht.

Er wordt ruimte voorzien voor vragen die via chat gesteld kunnen worden.

May 10, 2021 09:30 AM in Brussels

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Vlaams Vredesinstituut.