Webinar banner
Vilka är fördelarna med framtidsfullmakt och hur skriver man ett?
Löpande under seminariet ges deltagarna möjlighet att skicka in sina frågor och funderingar. Dessa besvaras, i mån av tid, mot slutet av seminariet.

Seminariet leds av Charlotte Runius och Sanna Wetterin från Fenix. Fenix är verksamt inom familjejuridik och begravningar. Fenix arbetar aktivt med kunskapsspridning till allmänheten genom att skriva och publicera artiklar om t.ex. familjejuridik och genom att arrangera seminarium. Förhoppningen är att ökad kunskap minskar belastningen för familjer i en redan svår tid.

Feb 11, 2019 03:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Fenix Tools.