webinar register page

Webinar banner
Eetproblemen bij kinderen met een handicap
Voor de meeste kinderen is leren eten een vanzelfsprekend onderdeel van hun ontwikkeling.
Voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte is dit vaak niet zo.

Er kunnen zich allerhande problemen voordoen.
Hoewel voor sommige kinderen specialistische hulp nodig is, kun je als ouder ook heel wat doen om het leerproces te ondersteunen.
In dit webinar gaat Thomas Fondelli dieper in op hoe je kinderen en jongeren met eetproblemen kunt ondersteunen in het leren eten door rust, focus en houvast te bieden.

* Bij veel kinderen met een beperking is de mondmotoriek en slikbeweging onvoldoende ontwikkeld. Hierdoor hebben ze moeite met eten en verslikken.
* Sommige kinderen krijgen een afkeer van eten omdat ze moeite hebben met de prikkelverwerking in het mondgebied.
* Bij kinderen met een meervoudige beperking spelen dan weer vaak andere problemen een rol, zoals bv. sondevoeding.

Onze gastspreker is Thomas Fondelli.
Thomas is klinisch psycholoog en is gespecialiseerd in eetproblemen bij kinderen.
Hij heeft een zelfstandige praktijk en is ook verbonden aan het zeepreventorium.
Hij is ook opleider bij Autisme Centraal en de Interactie Academie.

Apr 19, 2021 08:00 PM in Brussels

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register